МОБИЛНИ СТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Мобилна станция Type 2 - 16 A
- възможност за регулиране на ампеража и следене на живи данни, протекция на зареждането

Мобилна станция Тype 2 - 32A
- възможност за регулиране на ампеража и следене на живи данни при зарежданеМобилна станция 16A - 32A:
- трифазно 11kW - 22kW
- с опция настройка часовник за планирано започване на зареждане
Мобилна станция Type 1 - 16A
с възможност за регулиране на ампеража на зареждане: 8A/10A/13A/16A