ЛИЦЕНЗ за търговия с автомобили

През 2018 г. във връзка с новите разпоредби на закона

Автоцентър ВИКАР е лицензиран търговец за
продажба на автомобили - втора употреба.