Периодично обслужване на вашият Електроавтомобил

С натрупването на все по-голям опит в поддръжката и ремонта на електроавтомобили, можем да предложим на нашите клиенти нова услуга, свързана с периодичното обслужване на вашият електроавтомобил. Запознахме се с редица проблеми, настъпили поради ненавременно обслужване на някои възли и агрегати. Най-общо обслужването включва:

  •  Компютърна диагностика, която установява състоянието и здравето на Батерията и другите системи. Проследяване на текущото състояние и проследяване на предишни показания с цел откриване на текущи проблеми и евентуална деградация на батерията.

  •  Цялостна проверка на ходова част и спирачна с-ма при необходимост проверка на спирачен стенд.

  • Диагностика и обслужване на системата за отопление и охлаждане на купето, батерията и силовата електроника. Тази система е важна, не само за охлаждането на купето, но и за правилното функциониране на системи като "Зареждане", "Температурен мениджмънт на Батерията" и др., поради което е необходимо да се поддържа в идеално състояние. Разполагаме с машина за обслужване на климатици, която работи с новия фреон използван при електроавтомобилите.

  • Проверка състояние и здраве на 12V батерия, която е отговорна за множество проблеми при електроавтомобилите.

  • При някои модели - профилактика на електромотор.

  • Трансмисия и задвижване: характерно за тази система е, да е доста натоварена при електроавтомобилите, при някои марки се наблюдава доста голямо износване, поради което е необходима редовна проверка, при нужда смяна на флуида или ремонт.

Всяко обслужване е съобразено с характеристиките на различните марки и модели електроавтомобили.
След завършване на обслужването можем да предложим зареждане на вашия електроавтомобил.