СТАЦИОНАРНИ СТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Станция за вграждане 22kW
Станция за вграждане 11kW
+ опция: кабел за зареждане