СЕРВИЗ НА САМООБСЛУЖВАНЕ

Авто център Викар Варна предлага в кв. Виница
оборудван канал за сервиз на самообслужване.
При нужда можем да ви осигурим инструмент.

Цена на услугата - 25.00  лв. до 1,5ч.
15лв. след всеки следващ започнат час.