СЕРВИЗ НА САМООБСЛУЖВАНЕ

Авто център Викар Варна предлага в кв. Виница
оборудван канал за сервиз на самообслужване.

Цена на услугата - 10.00  лв / час