ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

Всяка година Вашия автомобил подлежи на задължителен технически преглед, наложен от Министерството на транспорта съгласно Наредба №32 (ДВ бр.74/1999г). Такъв преглед може да извършите в пунктовете за годишни технически прегледи. Ние  разполагаме с оборудвана линия за извършване на Годишен Технически Преглед в град Варна и в частност кв. Виница. Свържете се с нас, за да си запазите час в нашите пунктове. Очакваме Ви!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Свидетелство за регистрация на ППС част I-ва и част II-ра (голям и малък талон на автомобила).
2. Валидна застраховка ”Гражданска отговорност” за съответната година.
3. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС-то на преглед (не е задължително да е собственика).
4. Документ за платен данък на превозното средство за съответната година.
5. Документ за техническата изправност на монтирана в МПС автомобилна газова уредба (АГУ) (паспорт)
6. Знак за извършен преглед от предходната година, ако има такъв.

Телефон за запазване на час за преглед: 0899945630